خانه / تبلیغات

تبلیغات

وب سایت آموزشی و خبری ۳۰۳۹ از بین حدود ۱۰۰ سایت رتبه ی ۴ را دارد ( صدهزار – چهار هزار ) و بین سایتهای کسب درآمد و هم موضوع نیز در رتبه ی دوم – سوم می باشد .

وب سایت دیگر ما به آدرس www.ebays.ir نیز از بین حدود ۱۰۰ سایت در رتبه ی ۸ قرار داد .

تبلیغات شما به طور همزمان در هر ۲ سایت ما www.Ebays.ir و www.3039.ir با نرخ پایین قرار می گیرد  :

محل نمایش

هزینه با تخفیف (تومان)

مدت نمایش نوع کد
راست – بالا ۸۰,۰۰۰

۱ ماه

بنر ۲۴۰*۱۲۰ A
راست – بالا ۲۱۰,۰۰۰

۳ ماه

بنر ۲۴۰*۱۲۰ A
راست – بالا ۶۰,۰۰۰

۱ ماه

بنر ۱۲۰*۱۲۰

B
راست – بالا ۱۵۰,۰۰۰

۳ ماه

بنر ۱۲۰*۱۲۰

B
انتهای مطالب ۹۰,۰۰۰

۱ ماه

بنر ۴۶۸*۶۰

C
انتهای مطالب ۲۵۰,۰۰۰

۳ ماه

بنر ۴۶۸*۶۰

C
راست – چپ ۱۵۰,۰۰۰

۱ ماه

بنر شناور

D
با یک لینک خروجی ۳۵۰,۰۰۰ / ۲۱۰,۰۰۰

۱ ماه / دائمی

پست ثابت

E

پاپ باکس = ماهیانه = ۳۵۰٫۰۰۰ تومان = در شرایط خاص پذیرش می شود

پاپ آپ = ممنوع

راه ارتباطی

moj1rayaname@gmail.com

تمامی ورودی های زیر را عبارات زیر می باشد و به ترتیب اولویت درج شده است :

کسب درآمد در منزل
کسب و کار اینترنتی در منزل
کسب درآمد در خانه
کسب و کار اینترنتی در ebay
کسب درامد در منزل
درامد بدون سرمایه
کار اینترنتی در منزل
کسب در آمد در خانه
کسب درآمد
کسب درآمد از اینترنت
کسب درآمد از راه اینترنت
کسب درآمد اينترنتي در منزل
کسب درآمد اینترنتی در تلگرام
کسب درآمد بدون سرمایه

همچنین ورودی های زیر را هم به ترتیب داریم :‌
کسب در آمد در منزل
کسب در امد در خانه
کسب در منزل
کار اینترنتی
کار با اینترنت در منزل
کار در خانه وکسب درامد
کار در منزل
کار در منزل اینترنتی
کار در منزل با اینترنت
کار در منزل بدون سرمایه اولیه
کار کردن در منزل با اینترنت
کارد منزل بدون سرماییه اولیه
کارهای اسان درامد زا در خانه
کاری از سایت میلیونیها
کسب ثروت از اینترنت
درامد برای دانش اموز
درامد در خانه
درامد در منزل بدون پیش پرداخت
درامدزایی درمنزل
راه صحیح کسب درآمددرخانه
راه های درآمد درمنزل
راه های کسب درآمد در منزل
راههای آسان پول درآوردن
راههای درامد
راههای کسب درآمد در خانه
ربات خزنده در گروهها
روش درامد در خانه اینترنت
روش های درامد زایی در منزل
روش کسب درآمد در منزل
سیدمحمدهادیطلوعی
شریک شدن در کارهای اینترنتی
شغل های درآمد زایی در خانه
شغلهای تازه راه افتاده
طریقه ی درامد زایی در سایت
فروش اینترنتی فایل و کسب درآمد
فروش در منزل
كسب درآمد در خانه
كسب درآمد در منزل
كسب درامد در منزل
نحوه کسب درامد در منزل
 
ایده